Müdürün Mesajı
Müdürün Mesajı
1991-1992 yılında öğrenci alarak Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuzun mevcut bulunan Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Spor Yöneticiliği Bölümü ve Rekreasyon Böşlümü ile nitelikli eğitim-öğretim kadrosu, fiziki olanakları ile gerek sportif başarılar gerekse sosyal ve kültürel etkinlikleriyle, Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, Cumhuriyetin savunucusu bir kurum olarak kurulduğu günden itibaren öğrencilerimiz ve artan Öğretim Elemanı sayısıyla eğitim-öğretimine devam etmektedir.
Yüksekokulumuz öğrencilerine, fiziki, sosyal, psikolojik, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunarak toplumun sağlıklı nesiller kazanmasını sağlamak amacındadır. Ayrıca; spor yapabilecek yaştakilerin yalnızca seyirci olmak durumundan kurtarmayı aktif olarak spor faaliyetlerine katmayı da hedefleri arasına almıştır.
Yüksekokul öğrencilerimizin 8 (sekiz) yarıyıllık Yükseköğrenimleri süresince yalnızca alanlarında değil, kültürel ve sosyal etkinliklerle kişisel gelişimleri sağlanmaktadır. Bu eğitimle mezun olduklarında alanlarında gerekli akademik donanım ve yeterliliğe sahip hem de kişilikli, çağdaş, üretken, bireyler olarak göreve hazır olacaklardır.
 
                                                                                                                                                 Doç. Dr. Yahya POLAT
Adres : Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ahmet Cevdet Paşa Sokağı 38039 Talas / KAYSERİ
Telefon : (0352) 438 02 13
Faks : (0352) 437 93 79
Öğrenci İşleri : (0352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : besyoerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu