Misyon ve Vizyon
Misyonumuz
Dünyada ve ülkemizde, uygar düşüncelerin ve çağdaş ilerlemelerin yayılması ve gelişmesine katkı sağlamak; gerek yarışma ve performansa dönük olarak, gerekse sağlıklı bir yaşam elde etmek, eğlenmek ve toplumsal bağları güçlendirmek amacıyla zeki, çevik ve aynı zamanda da ahlaklı nesillerin yetiştirilmesini sağlamak; bunun için beden eğitimi ve spor alanında ihtiyaç duyulan bilgiyi araştırmak, yaymak ve yenilemek; ülke ve dünya standartlarına uygun eğitim programları ile Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimsemiş, evrensel değerlere sahip, sorgulayan, akılcı ve bilimsel düşünen, üreten, sorumlu ve etik değerleri geliştiren ve koruyan, topluma kaliteli spor hizmeti sunabilecek bilgi ve beceriye sahip kalifiye yönetici, öğretmen, antrenör ve animatör bireyler yetiştirmeye çalışmaktır.
Vizyonumuz
Yüksekokulumuzun vizyonu, eğitim ve öğretim programları, araştırma çalışmaları ve yayınları, insan kaynakları ve tesisleri; yenilikçi, paylaşımcı ve yol gösterici yapısıyla; beden eğitimi ve spor alanında örnek gösterilen ve paydaşları tarafından özellikle tercih edilen ve Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Atatürk’ünde işaret ettiği; “Ben Sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim” dediği nesilleri yetiştirmeye çalışan, uluslararası niteliklere sahip saygın bir Yüksekokul olmaktır.
Adres : Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ahmet Cevdet Paşa Sokağı 38039 Talas / KAYSERİ
Telefon : (0352) 438 02 13
Faks : (0352) 437 93 79
Öğrenci İşleri : (0352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : besyoerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu