Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
 
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ
İnsanın fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı yaşam anlamına katkıda bulunan her anlamda üreten felsefesine göre hazırlamaktır (yetiştirmektir).
- Çağdaş Beden Eğitimi Öğretmeni yetiştirmek style="font-family: comic sans ms,sans-serif;">-Beden Eğitimi faaliyetlerini topluma sevdirmek
- Sosyal bütünleşmeyi sağlamak
- İnsan ilişkilerini geliştirmek
- Fair Play anlayışını kazandırmak
- Mezunların eğitimine destek vermek
- Yaşadığımız çevrede yetenekli olan bireyleri belirlemek veya belirlenmiş olan yetenekli olan öğrencileri yönlendirmek
- Bireylere Beden Eğitimi ile ilgili merak ettikleri konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturmak
- Toplumun farklı çevrelerine Beden Eğitiminin katkı ve faydaları konusunda seminer ve konferanslar ile bilinçlendirmek
- Özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlere ulaşmak, beden eğitimi vasıtasıyla kendilerini ifade etmelerine yardım etmek
- Beden dersi anlayışından Beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştirmek
- Farklı yaş grubundaki bireylerin serbest zamanlarını değerlendirme ve potansiyel enerjilerini boşaltarak sosyalleşmelerini katkıda bulunmak
- Bölüm yönetimi anlayışı olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştirmek ve her yaş grubundaki bireylerin bedensel, zihinsel, duygusal, sosyla gelişimlerine katkıda bulunmak
- Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.
MİSYON
Çağdaşlığın gereği olan başarı koşullarını kavramış, eğiticiler olarak yetişmelerini sağlamak için ilgili yöntemleri bulmak, uygulamak ve geliştirmektir. Beden eğitimi öğretmenliği bölümünün amacı: Beden eğitimi etkinliklerini topluma sevdiren, insan ilişkilerini geliştirerek sosyal bütünleşmeyi Fair Play anlayışı doğrultusunda sağlamaya çalışan bireylere beden eğitimi ile ilgili merak edilen konularda bilimsel destek ve kaynak oluşturan özel eğitime muhtaç çocuk ve gençlerin beden eğitimi etkinlikleri ile kendilerini ifade etmelerine yardım eden beden eğitimi dersi anlayışını eğitim kurumlarına yerleştiren bölüm yönetimi anlayışı ile de birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren ve her yaş grubundakji bireylerin bedensel, zihinsel,sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunan çağdaş dünya ile entegre olan beden eğitimi öğretmenleri yetiştirmektir.
VİZYON
Beden eğitiminin birey ve toplum üzerindeki etkilerini izleyebilen ve değerlendirebilen aktif yaratıcı yenilikçi eleştirebilen özgür ve bilimsel düşünen insan haklarına saygılı yönetsel olarak birlikte çalışma ve paylaşma yeteneklerini geliştiren çağdaşlık kriterlerine ve globalleşen dünya koşullarına uyum sağlayan eğiticiler yetiştirmektir.
Adres : Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Ahmet Cevdet Paşa Sokağı 38039 Talas / KAYSERİ
Telefon : (0352) 438 02 13
Faks : (0352) 437 93 79
Öğrenci İşleri : (0352) 207 66 66 / 10500
E-Posta : besyoerciyes.edu.tr
Copyright © / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu